Ons verhaal - onze missie

Verbinding maakt jouw toekomst bereikbaar

Wij geloven...

...dat je verbonden voelen leidt tot grootse prestaties. Verbonden met opdrachtgevers en partners om samen de best haalbare resultaten neer te zetten. Verbonden met collega’s om met plezier samen te werken en elkaars vakmanschap te vergroten.

Binnen Dijkstra Groep verbinden wij ingenieurs met aannemers. Ontwerpers met uitvoerders. Archeologen met landmeters. En milieukundigen met energiespecialisten. We zoeken elkaar op en versterken elkaar. Met elkaar en met partners en opdrachtgevers bouwen wij mee aan een economische, gezonde, duurzame en bereikbare toekomst.

Wij helpen ambities van opdrachtgevers en medewerkers te realiseren door te investeren in elkaar. Wij werken als één team aan één overkoepelend doel: onze waarden waarheid maken.

Goede verbindingen maken ambities en zelfs dromen bereikbaar. In verbinding met het milieu en de natuur, voor een wereld waarin mobiliteit zorgt voor bewegingsvrijheid en bedrijvigheid. En met elkaar, altijd in dezelfde, slimme en praktische taal.

Dijkstra Groep bestaat uit Koninklijke Sjouke Dijkstra en MUG Ingenieursbureau. Wij zijn slimme doeners en praktische denkers. Onze verbinding maakt jouw toekomst bereikbaar.

Missie: waarden waarheid maken

Wij bouwen mee aan een economische, gezonde, duurzame en bereikbare toekomst. We helpen ambities van opdrachtgevers en medewerkers te realiseren door te investeren in elkaar. Wij zorgen voor een veilige en efficiënte organisatie en streven naar de beste werkplek. Wij hebben waardering voor elkaar. Samen maken we onze waarden waarheid.

Visie: verbinding maakt jouw toekomst bereikbaar

Wij geloven dat verbinding jouw toekomst bereikbaar maakt. Jouw verbinding met opdrachtgevers, maar ook onderling met collega’s. Wij gaan duurzaam om met relaties, de natuur en de omgeving. Samen zetten we stappen in de richting van jouw toekomst, en daarmee, die van de hele samenleving. De toekomst is binnen handbereik.


PRAKTISCHE DENKERS, SLIMME DOENERS in infra, geo, archeo, milieu en energie