Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Draagvlak voor duurzaam en betrokken ondernemen

De directie van de Dijkstra Groep is zich bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheden en de wettelijke bepalingen die ten aanzien van kwaliteit, milieu en arbeidsomstandigheden op haar rusten.

De Dijkstra Groep hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit maakt dan ook expliciet onderdeel uit van het beleid, de bedrijfsprocessen en de bedrijfscultuur bij zowel MUG Ingenieursbureau en Koninklijke Sjouke Dijkstra.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Binnen de Dijkstra Groep zijn alle ondernemingsactiviteiten gericht op het creëren van langetermijnwaarden, de aandacht voor MVO sluit hierdoor goed aan bij de bestaande strategie. Bij de medewerkers is bewustzijn aanwezig dat MVO moet (klantvraag), hoort (morele verplichting) en loont. Ook zijn er binnen onze organisatie tal van activiteiten en normen en waarden, die aansluiting vinden bij het MVO-beleid en het draagvlak vormen voor duurzaam en betrokken ondernemen.

Al meer dan 130 jaar neemt het begrip maatschappelijke betrokkenheid een belangrijke plaats in bij de ambities en doelen van de Dijkstra Groep. Dat wij hierin zijn geslaagd, wordt bijvoorbeeld geïllustreerd door het predicaat Koninklijk voor één van de bedrijven uit onze groep.

Wij vertrouwen erop door onze werkwijze een bijdrage te leveren aan een duurzame maatschappij en zien dit als een voorwaarde om u van dienst te kunnen zijn.

Op het gebied van MVO wordt ISO 26000 als internationale norm gehanteerd. Deze norm is niet te certificeren. De Dijkstra Groep volgt deze norm echter wel in zijn geheel en hiertoe is een zelfverklaring door de directie opgesteld die op onze website wordt gepubliceerd. Hierbij zijn onder andere alle vragen uit de NPR 9026 beantwoord.