Smart engineeringsteam aan de slag met digitalisering en innovatie

31 oktober 2023

Innovaties en ontwikkelingen op het gebied van digitalisering gaan razendsnel. Technieken zoals AI, 3D, BIM en augumented reality blijven zich continu doorontwikkelen en slimme technieken spelen een steeds grotere rol voor opdrachtgevers. Daarom willen wij versnellen, onze kennis bundelen en delen met elkaar. Vandaag is ons smart engineeringsteam gestart dat daarop inspeelt. Periodiek komt het team samen om digitalisering, innovatie en verbinding vorm te geven binnen Dijkstra Groep.

Samenwerken om sneller te innoveren
Het smart engineeringsteam wordt vertegenwoordigd door collega's van alle afdelingen en vestigingen. Zij vertegenwoordigen ons organisatiebreed en zijn in staat om vraag en mogelijkheid met elkaar te verbinden. Om de kracht van het team te vinden is er samen met HanzePro een speciaal programma ontwikkeld. In workshops wordt er gewerkt aan een veranderproces en gaan we aan de slag met specifieke vraagstukken. In de sessies gaan we vooral in op onderdelen zoals proces, beleid, technologie en mens. In een latere workshop sluiten ook de directie en het management aan om de resultaten te bespreken en hen mee te nemen in onze ontwikkelde denk- en werkwijze.

Het kernteam en meedenkteam
Het smart engineeringsteam bestaat uit een kernteam en een meekijkteam. Het meekijkteam is een schil van collega's dat af en toe aanschuift bij de sessies. Het kernteam zit tweewekelijks fysiek bij elkaar om met de thema’s en lopende projecten aan de slag te gaan in Leek. Zo kunnen we elkaar meenemen in het werk. Beide teams participeren in de workshops van HanzePro en worden door Hans Hainje en Cor Lont begeleid en ondersteund in de ontwikkelingen.

Op termijn willen wij het meekijkteam uitbreiden, zodat meer collega's kunnen meedenken. Heb je een vraag aan het smart engineeringsteam? Mail dan naar hhainje@dijkstra-groep.nl.