CO2-reductiebeleid

Dijkstra Groep – en dus ook Koninklijke Sjouke Dijkstra en MUG Ingenieursbureau – voert een actief CO2-reductiebeleid. Alle bedrijven binnen de Dijkstra Holding b.v voldoen aan de eisen op het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder.

Bij het terugdringen van de CO2-uitstoot kijken we naar mogelijkheden om het energieverbruik op kantoor en op werklocaties te verminderen. Ook streven we naar een energiezuiniger wagen- en machinepark. Ten slotte kijken we ook kritisch naar de milieuprestatie van onze leveranciers en onderaannemers. We hebben instrumenten ontwikkeld om per project de mogelijke reductiemaatregelen in kaart te brengen.

Voorbeelden van ons CO2-beleid in de praktijk zijn de honderd zonnepanelen op het kantoordak in Leek, de overstap op LED-verlichting in het kantoorgebouw in Leek, het gebruik van 80% gerecycled asfalt bij de aanleg en renovatie van wegen en de keuze, waar mogelijk, voor een asfaltleverancier uit de nabije omgeving van een project.

DOWNLOADS

Meer gedetailleerde informatie over ons CO2-beleid staat hier.
Bekijk hier het 3-in-1 CO2-reductieplan.
Ook informeren wij via onze nieuwsbrief regelmatig over de uitvoering en resultaten van het CO2-reductiebeleid.

Download hier het CO2-certificaat, niveau 5.

Meer informatie over de CO2-prestatieladder staat op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Ideeën die bijdragen aan het verbeteren of intensiveren van het CO2-beleid zijn welkom via mail: kam-coordinator@dijkstra-groep.nl. In het KAM-overleg worden deze ideeën besproken.